Hidro turbine su mašine koje energiju vode ja pretvoraju u mehaničku energiju
koja se zatim predaje generatoru da bi se na njemu napravila električna energija.

Istorijski gledano bilo je dosta rešenja za hidro turbine ali danas imamo neko- liko koje se standardno koriste, to su :

Kaplan
Pelton
Fransis
Kros flou
Hidrodinamička pužna

Svaki tip turbina ima oblast svoje primene shodno postojećim uslovima na terenu. Ukoliko su polja primene za jednu lokaciju blizu za dve turbine treba odrediti najvažniji paranetar koji se zahteva i prema njemu izabrati turbinu.

 

Kaplan turbine
 
Kaplanove turbine se koriste za elektrane sa većim instalisanim proticajem .
Ima ih u nekoliko varijanti zavisno od toga sa kojim padovima se raspolaže.
Mogu se korisititi ta padove od 2 do 30 metara. Protok od 0,5 m3 do nekoliko
desetina metara kubnih u sekundi.
Pravat se u nekolku varijanti : vertikalni kaplan , horizontalen , bulb,
kao polu regulisane (semi kaplan) ili dvojno regulisane.

 

Kaplan turbina : horizontalna cevna

 

 
 
 
Regulacia proticaja se vrši na predturbinskom kolu.
Da bi se optimalno iskoristio dostupni proticaj, lopatice elise
turbine su sa mogućnošću regulisanja njihovog ugla. U kombi
naciji sa regulisanjem na pred turbinskom kolu imaju veliki
koeficijent korisnog dejstva.Opseg proticaja koji koristi
turbina je od 35 % do 100 %.

 

 

 

 

 

 

Montaža na kaplanova cevna turbina.

 

 

Fransis turbine

Koriste se za padovite od 50 do 150 metara i proticaj od 0,2m3/s pa poviše. Imaju veliki koeficijent korisnog dejstva kada je pad konstatntan a turbina je napunjena maksimalnim proticajem. Opseg proticaja koje može da koristi turbina kreće se od 50% do 100% . Zavisno od načina dovoda vode na radno kolo mogu biti horizontalno i vertikalno izvedene. Osetljive su na nanos u vodi i nečistoće - pesak , lišće i slično. Preporučljive su za lokacije sa akumulacijom gde dolaze do punpg izražaja njihove pozitivne osobine.

 
 
 
 

 

 
Horizontalna Fransis turbina direktno vezana na generator .
Regilacija protok se vrši predturbinskim kolom.
U praksi se obično postavljaju u paru sa iastim karakteristikama.

 

 

 

 

 

 

 
Montaža turbine

 

 

Pelton turbine

Turbine za velike padove od 120 metara pa do 1500 metara. Protok može da se kreće od nekolku desetina litara pa poviše.Prema položaju osovine turbine mogu biti vetikalne i horizontalne. Turbine sa horzonlanom osovinom mogu da imaju jednu ili dve malznice. U izvedbi sa vertikalnom osovinom broj mlaznica može da se kreće i do šest. Pelton turbine imaju
dobar koeficijent korisnog dejstva. Regulacija protoka se vrši preko malaznica. Definisane su kako impulsne turbine. Varijanta kade voda sa mlaznica dolazi podu glom na lopaticu zove se Turgo turbina.

 

 

 

 

 
 
Horizontalna pelton turbina
sa generatorom i hidraluličkim agr. za upravljanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Radno kolo na pelton turbini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kros flou turbine
 
Turbine sa povratnm tokom vode kroz radno kolo - poznate kao Banki turbine. Denes se prave i samogućnosšću da koriste pad i ispod radnog kola i poznate su kao Osberger turbine ( protočne turbine ). Protok može da se kreće od 100 litara pa poviše. Koristen pad je od 5 metara pa do 180 metara. U praksi , za male hidroelektrane, su izuzetno dobro rešenje.
Opseg proticaja je od 15 % do 100 % sa dobim koeficijentom korisnog dejstva. U slučaju kada imamo velike varijacije proticaja- turbinata se pravi sa dve komore. Celi protok se deli na dve komore štoomogućava da se održi dobar koeficijent korisnog dejstva.

 

 

 
 
 
 
Delovi turbine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Princip dvokomorne turbine.

Instaliran protok = 1200 lit/s
Minimalni protok = 200 lit/s

protok kroz prvu komoru = 400 l/s
protok kroz drugu komoru = 800 l/s

Sa protokom do 400 l/s turbina radi sa prvom komorom.
So protokom od 400-800 l/s radi sa drugom komorom.
So protok od 1200 l/s turbina radi sa dve komore.

Ovakva konstrukcija omogućava da turbina za različite proticaje ima koeficijent korisnog dejstva oko 0,85 u svakom trenutku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Turbina sa transmisijom, generator,
hidrauličen agregat za upravljanje.

 

 

 

 

 

 

 

Turbinska osovina je oslonjena na ležajevima koji su van vode.
Konstrukcija je jednostavna i nezahteva posebno održavanje. Pristup radnom kolu je lak i kontrola svih elemenata može da se vrši jednostavno bez potrebe za specijalizovanim servisom. Kontrola i upravljanje turbine i generatora može da se vrši automatski – softverom SKAD a i sa udaljenje lokacije. Radno kolo i turbina nisu posebno osetljivi na nečistoće u vodi.
Novo rešenje protočnih, kros flou ,turbina , kako blago reakcionih turbina eliminiše problem kavitacije pa su turbina postavlja iznad nivoa donje vode.

 

Montaža turbine i tehničke karakteristike.

 

Pretraga

Prevod/Translate

Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Posetioci

53%Serbia Serbia
13.7%Bosnia And Herzegovina Bosnia And Herzegovina
7.9%Montenegro Montenegro
5.3%United States United States
3%Croatia Croatia
2.7%Germany Germany
2%The Former Yugoslav Republic Of Macedonia The Former Yugoslav Republic Of Macedonia
1.8%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
1.6% 
1.3%Slovenia Slovenia

Danas: 4
Juče: 3
Ove nedelje: 26
Prošle nedelje: 43
Ovog meseca: 184
Prošlog meseca: 143
Ukupno: 6364